Als u wil filmen in Oostende, heeft u daar eerst toestemming voor nodig. Die toestemming kan verkregen worden door een aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier is terug te vinden op volgende link. Hier selecteert u "Evenement" en vervolgens "fotoshoot / filmopnames". 

Na het ontvangen van de aanvraag, ontvangt u binnen 3 werkdagen een reactie om eventuele extra details op te vragen. Gelieve steeds een timing van minstens 6 weken te respecteren om voorafgaand aan de opnames de aanvraag te versturen. Na deze termijn kan het voorvallen dat logistieke ondersteuning niet mogelijk is. 

Gebruik van een drone?

 

Opnames met drones in Oostende kunnen enkel worden uitgevoerd door gebrevetteerde piloten.

De ligging van de luchthaven in Oostende zorgt er voor dat de piloot extra goedkeuring dient te verkrijgen.

Kun je reeds de eerste twee punten aftikken? Neem via mail contact op met Film Office Oostende:

niels@toerisme-oostende.be