Waar moet ik een mondmasker dragen in Oostende?

Mondmaskers in open lucht zijn verplicht in het stadscentrum tot en met 08/11/'20.

Het gaat over het gebied afgebakend door de volgende straten: Leopold II-laan, Vindictivelaan, Visserskaai, Zeeheldenplein en Albert I-promenade. (Op het Zeeheldenplein en de Albert I-promenade hoef je echter geen masker te dragen.) Ook het plein voor het treinstation en het stuk van de Natiënkaai voor het station hoort bij deze zone. De algemene mondmaskerplicht in deze zone geldt voor iedereen vanaf 12 jaar die zich te voet verplaatst op het openbaar domein. 

Uitzonderingen

De bestaande uitzonderingen voor de mondmaskerplicht blijven geldig. De verplichting om bij een verplaatsing een mondmasker te dragen geldt niet:

  • Voor wie met de auto of moto(r) rijdt.
  • Voor wie met de fiets of een step rijdt.
  • Voor wie intensief sport, met uitzondering van wandelen.
  • Voor wie werkzaamheden uitvoert die zware fysieke inspanningen vragen.
  • Voor wie eten of drank nuttigt.
  • Voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is.

Zeedijk en strand

Op de volledige lengte van de dijk in Oostende is het niet langer verplicht om een mondmasker te dragen.
Op het strand werd de mondmaskerplicht al eerder afgeschaft.

Masker altijd op zak hebben

Deze nieuwe regeling vervangt de vorige waarbij mondmaskers verplicht waren in de hele bebouwde kom van Oostende. Stad Oostende past nu zo snel mogelijk alle bordjes en signalisatie aan zodat de mondmaskerplicht ook in het centrum duidelijk aangegeven wordt.

De bestaande algemene regels om een mondmasker te dragen in winkels of in alle openbare gebouwen van Stad Oostende, ook buiten de binnenstad, blijven uiteraard gelden. Stad Oostende sluit zich aan bij de Nationale Veiligheidsraad en vraagt iedereen om altijd een masker bij te hebben wanneer je buiten gaat. Zo ben je steeds voorbereid op onverwachte situaties waarin de veilige afstand niet gegarandeerd kan worden.