Waar kan ik terecht met een klacht?

Hebt u een klacht over de diensten van Toerisme Oostende vzw?

1. Neem eerst contact op met de dienst zelf

Formuleer en argumenteer uw klacht via mail naar info [at] visitoostende.be of via de online signaalkaarten. Er wordt zo snel mogelijk samen naar een oplossing gezocht.

U kan pas bij de ombudsvrouw terecht nadat u eerst zelf hebt geprobeerd uw vraag of klacht samen met de dienst op te lossen.

2. Hebt u al contact opgenomen met de betrokken dienst?

U hebt uw vraag of klacht eerst gericht aan de dienst zelf of via de signaalkaarten maar er werd geen oplossing gevonden? Of u bent niet tevreden met het antwoord van de dienst?

Neem dan contact op met de ombudsvrouw van de Stad Oostende (Griet Landuyt).

Meer info & contact