Altar - Kris Martin

Locatie

Koning Boudewijnpromenade
Oostende 8400
Toon op kaart
Altar is een leeg frame dat opgesteld staat op het strand van Oostende en dat de bezoeker uitnodigt om door het ‘raam' een blik te werpen op de zee. Martin zegt: ‘Dit is een open venster, een venster op de zee in dit geval. De kadrage verandert naarmate je dichtbij of veraf staat. Het creëert een soort van tableau vivant. Het is eeuwig wisselend, de kleuren zijn altijd anders, want de zee is altijd anders: woest en onvoorspelbaar.' Martin brengt met simpele ingrepen nieuw leven in oude zaken, objecten die hij zich toe-eigent. Zijn werk is poëtisch en contemplatief en herinnert ons aan de kortstondigheid en vergankelijkheid van het menselijke bestaan.

Martin ontwierp Altar op vraag van Jan Hoet voor de expo De Zee. Hoet was de curator van Documenta IX en de oprichter van het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent). De grote lijnen voor De Zee werden in 2013 door Jan Hoet uitgetekend, in nauwe samenwerking met co-curator Phillip Van den Bossche. De Zee zou Hoets laatste tentoonstelling worden. Hoet overleed begin 2014. Men zette het werk aan de expo verder en doopte die om tot De Zee - salut d'honneur Jan Hoet.

Met een werk dat refereert aan het Lam Gods wil Kris Martin nog eens extra de nadruk leggen op de voorliefde van Jan Hoet voor dit meesterwerk. Ook verwijst hij hiermee indirect naar de tentoonstelling Sint-Jan, die in 2012 door Jan Hoet in de Gentse Sint-Baafskathedraal werd gehouden. Martin was een van de initiatiefnemers van dit evenement.